Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - Toutes les Q.F.

Merci de selectionner votre catégorie de question / Sokajim-panontaniana

Raha hita avy amin’ny fitiliana fa tsy mitondra ny tsimokaretina VIH ianao:

$1         Mety tsy hisy tsimokaretina tokoa amin’ny vatanao

$1         Mety tsy mbola hitan’ny fitiliana fa mitondra ny VIH satria vao haingana loatra no nidirany tao aminao (latsaky ny telo volana eo ho eo)

 

Ny fitiliana voalohany dia tsy ampy ilazana na mitondra ny tsimokaretina VIH ianao na tsia.

Tsara raha mamerina fitiliana telo volana aorian’ilay fitiliana voalohany

 

Raha toa ka hita fa mitondra ny tsimokaretina VIH ianao dia:

Misy ny fikarakarana ara-pahasalamana ho azonao.

$1         Tsy manafoana ny VIH ary tsy manasitrana ny SIDA ny fandraisana an-tànana sy ny fihinanana fanafody

$1         Misoroka ny fiombon’ny aretina sy ny fahafatesana no tanjona amin’ny fandraisana an-tànana.

Misy ihany koa fikarakarana sy fanohanana ara-moraly ho azonao. 

VIH

Virus de l’                                         :Tsimokaretina

Immunodéficience                         :Fihenan’ny hery fiarovana

Humaine                                          : Amin’ny vatan’olombelona

Ny VIH dia tsimokaretina manapotika ny hery fiarovana ao amin’ny  tenan’ny olombelona, ka mampihena na mamono azy ireo tanteraka.

Ao amin’ny:

  •       Ranon’ainan’ny lehilahy
  •              Tsiranoky ny fivaviana
  •            Rà na lio
  •             Nonon-dreny 

SIDA
Syndrome d'             :Fitambarana soritr'aretina
Immuno                   :Hery fiarovana
Déficience                :Fihenana
Acquise                    :Tafiditra amin'ny tenan'ny olombelona


Ny SIDA dia fitambarana soritr'aretina maromaro ateraky ny fihenan'ny hery fiarovana ao amin'ny tenan'olombelona vokatry ny fanafihan'ny tsimokaretina VIH.

Amin’ny fomba samihafa no ifindran’ny tsimokaretina VIH:

  • Ny firaisana ara-nofo tsy voaaro ifanaovan’ny olona mitondra ny tsimokaretina (na lahy sy vavy, n any lahy samy lahy)
  • Amin’ny alalan’ny rà na lio
  • Avy amin’ny reny amin’ny zaza

Avy amin’ny firaisana ara-nofo :

• Tsy manao firaisana ara-nofo

• Olo-tokana tsy mitondra ny tsimok'aretina no anaovana firaisana ara-nofo

• Mampiasà FIMAILO

 

Amin’ny alalan’ny rà na lio :

    Ivelan’ny toeram-pitsaboana :

Mampiasà fitaovana madio sy vaovao hatrany ary tsy mbola nampiasain'olon-kafa.

• Any amin’ny mpanety (lames, hareza...).

• Amin’ny famorana.

• Amin’ny andavan'andro (borosy nify,..)

, raha manao tombo-kavatsa.

      Any amin’ny toeram-pitsaboana:

• Mampiasà fitaovam-piarovana samihafa (fonon-tanana, sarom-bava...)

.Mampiasà fitaovana vaovao hatrany (fanindromana,…).

• Dio vy amin'ny fomba manara-penitra ny fitaovana alohan'ny ampiasana azy raha tsy vaovao.

• Rà efa voatily ka tsy mitondra ny tsimokaretina no ampiasao raha ilaina izany.

 

Avy amin’ny reny mankany amin’ny zaza :

• Raha mitondra vohoka, tongava misafo eny amin'ny tobi-pahasalamana ary manaova fitiliana ny VIH.

• Araho tsara ny toromariky ny mpiasan’ny fahasalamana.

Ankehitriny dia mbola latsaky ny 1% ny Malagasy amin’ny ankapobeny no mitondra ny tsimokaretina VIH. Mihoatra lavitra an’io tarehimarika io anefa ny amin’ny vondron’olona sasany satria manodidina ny 14% ny eo anivon’ny lehilahy miray ara-nofo amin’ny lehilahy ary manodidina ny 7% kosa ireo olona mitsindrona zava-mahadomelina.

Q.F. - Toutes les Q.F.
Pas de Question Fréquente pour ces critères