Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - Virus/ Tsimokaretina

Q.F. - Virus/ Tsimokaretina
Inona no atao hoe VIH?

VIH

Virus de l’                                         :Tsimokaretina

Immunodéficience                         :Fihenan’ny hery fiarovana

Humaine                                          : Amin’ny vatan’olombelona

Ny VIH dia tsimokaretina manapotika ny hery fiarovana ao amin’ny  tenan’ny olombelona, ka mampihena na mamono azy ireo tanteraka.

Aiza no ahitana ny tsimokaretina VIH?

Ao amin’ny:

  •       Ranon’ainan’ny lehilahy
  •              Tsiranoky ny fivaviana
  •            Rà na lio
  •             Nonon-dreny 
Inona ny atao hoe Sida?

SIDA
Syndrome d'             :Fitambarana soritr'aretina
Immuno                   :Hery fiarovana
Déficience                :Fihenana
Acquise                    :Tafiditra amin'ny tenan'ny olombelona


Ny SIDA dia fitambarana soritr'aretina maromaro ateraky ny fihenan'ny hery fiarovana ao amin'ny tenan'olombelona vokatry ny fanafihan'ny tsimokaretina VIH.