Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - Prévention / Fisorohana

Q.F. - Prévention / Fisorohana
Inona avy ireo fomba fisorohana ny fifindran'ny VIH?

Avy amin’ny firaisana ara-nofo :

• Tsy manao firaisana ara-nofo

• Olo-tokana tsy mitondra ny tsimok'aretina no anaovana firaisana ara-nofo

• Mampiasà FIMAILO

 

Amin’ny alalan’ny rà na lio :

    Ivelan’ny toeram-pitsaboana :

Mampiasà fitaovana madio sy vaovao hatrany ary tsy mbola nampiasain'olon-kafa.

• Any amin’ny mpanety (lames, hareza...).

• Amin’ny famorana.

• Amin’ny andavan'andro (borosy nify,..)

, raha manao tombo-kavatsa.

      Any amin’ny toeram-pitsaboana:

• Mampiasà fitaovam-piarovana samihafa (fonon-tanana, sarom-bava...)

.Mampiasà fitaovana vaovao hatrany (fanindromana,…).

• Dio vy amin'ny fomba manara-penitra ny fitaovana alohan'ny ampiasana azy raha tsy vaovao.

• Rà efa voatily ka tsy mitondra ny tsimokaretina no ampiasao raha ilaina izany.

 

Avy amin’ny reny mankany amin’ny zaza :

• Raha mitondra vohoka, tongava misafo eny amin'ny tobi-pahasalamana ary manaova fitiliana ny VIH.

• Araho tsara ny toromariky ny mpiasan’ny fahasalamana.