Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - 7%

Q.F. - 7%
Ny salanisan’ny olona mitondra ny tsimokaretina eto Madagasikara?

Ankehitriny dia mbola latsaky ny 1% ny Malagasy amin’ny ankapobeny no mitondra ny tsimokaretina VIH. Mihoatra lavitra an’io tarehimarika io anefa ny amin’ny vondron’olona sasany satria manodidina ny 14% ny eo anivon’ny lehilahy miray ara-nofo amin’ny lehilahy ary manodidina ny 7% kosa ireo olona mitsindrona zava-mahadomelina.