Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - fikarakarana ara-pahasalamana

Q.F. - fikarakarana ara-pahasalamana
Rehefa azo ny valin’ny fitiliana ny VIH?

Raha hita avy amin’ny fitiliana fa tsy mitondra ny tsimokaretina VIH ianao:

$1         Mety tsy hisy tsimokaretina tokoa amin’ny vatanao

$1         Mety tsy mbola hitan’ny fitiliana fa mitondra ny VIH satria vao haingana loatra no nidirany tao aminao (latsaky ny telo volana eo ho eo)

 

Ny fitiliana voalohany dia tsy ampy ilazana na mitondra ny tsimokaretina VIH ianao na tsia.

Tsara raha mamerina fitiliana telo volana aorian’ilay fitiliana voalohany

 

Raha toa ka hita fa mitondra ny tsimokaretina VIH ianao dia:

Misy ny fikarakarana ara-pahasalamana ho azonao.

$1         Tsy manafoana ny VIH ary tsy manasitrana ny SIDA ny fandraisana an-tànana sy ny fihinanana fanafody

$1         Misoroka ny fiombon’ny aretina sy ny fahafatesana no tanjona amin’ny fandraisana an-tànana.

Misy ihany koa fikarakarana sy fanohanana ara-moraly ho azonao.