Questions Fréquentes
Ireo Fanontaniana mipetraka matetika - rà na lio

Q.F. - rà na lio
Aiza no ahitana ny tsimokaretina VIH?

Ao amin’ny:

  •       Ranon’ainan’ny lehilahy
  •              Tsiranoky ny fivaviana
  •            Rà na lio
  •             Nonon-dreny 
Ahoana ny fomba fifindran’ny VIH?

Amin’ny fomba samihafa no ifindran’ny tsimokaretina VIH:

  • Ny firaisana ara-nofo tsy voaaro ifanaovan’ny olona mitondra ny tsimokaretina (na lahy sy vavy, n any lahy samy lahy)
  • Amin’ny alalan’ny rà na lio
  • Avy amin’ny reny amin’ny zaza